Przedszkole Nr 3

 ul. Baśniowa 1
 68-300 Lubsko

 tel. dyr. 68 4571875
 adm. 68 4571876
 Przedszkole Nr 3

 ul. Baśniowa 1
 68-300 Lubsko

 tel. dyr. 68 4571875
 adm. 68 4571876
 Przedszkole Nr 3

 ul. Baśniowa 1
 68-300 Lubsko

 tel. dyr. 68 4571875
 adm. 68 4571876

Muminki

Opiekunowie

 

"MUMINKI” to dzieci sześcioletnie, opiekują się nimi:        

            nauczycielki

 • mgr Beata Przybylska-Kroczak
 •  Elżbieta Burda

 

woźna oddziałowa

 •  Irena Żurawicz

W miesiącu styczniu

 

MUMINKI- Nasza piosenka
 
Tutaj je znajdzie każde z was,
W Muminków się przenieście świat,
Usiądźcie na dywanie w krąg
I cieszcie się,
Bo wreszcie są wasze Muminki
 
Prześledzicie każdy drobny ruch,
Nie traćcie chwil, wyostrzcie słuch,
Bo przy Muminkach zleci czas,
Zapomni troski każde z was,
Bo to Muminki,
Wasze Muminki
 
Papapapapapa,
Mamamamama
 
 

TEMATYKI KOMPLEKSOWE W MIESIĄCU STYCZNIU

W miesiącu styczniu praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie „Muminków” skupiona jest wokół trzech tematyk kompleksowych:

 

 1. Z CZEGO SKŁADA SIĘ ROK…

Cele ogólne:

 • utrwalenie nazw i kolejności pór roku w powiązaniu z charakterystycznymi dla nich cechami,

 • poznawanie i utrwalanie nazw miesięcy (aktualny, urodzenia, przynależnych porom roku)

 • uświadamianie następstwa czasu: kolejne pory roku- rok

 • nabywanie umiejętności ubierania się odpowiednio do pogody w określonej porze roku

 • planowanie i kontrolowanie swojej pracy jako elementu pracy grupowej; rozwijanie umiejętności współpracy

 • wzbogacanie słownika wyrazów do globalnego czytania (zakres tematyczny)

 • rozwijanie sprawności manualnych w toku zabaw, ćwiczeń i wykonywania prac plastyczno – konstrukcyjnych

 • ćwiczenie koncentracji i pamięci słuchowej podczas odtwarzania prostych tekstów – nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia w piosenkach do znanych melodii

 

II. KOCHAM BABCIĘ I DZIADKA

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat utworu literackiego i historyjki obrazkowej

 • wdrażanie do samodzielnego wyodrębniania i rozumienia głównej myśli utworu literackiego

 • orientowanie się w stosunkach pokrewieństwa w rodzinie

 • budzenie szacunku dla członków najbliższej rodziny - dziadków

 • uwrażliwianie na potrzeby osób starszych, zachęcanie do pomagania im w gospodarstwie domowym

 • przygotowanie upominków oraz programu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka

 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych

 • rozwijanie umiejętności prezentowania własnych zdolności aktorskich

 • wzmacnianie wiary we własne możliwości (zwłaszcza dzieci nieśmiałych)

 • organizowanie zabaw sprzyjających kształtowaniu orientacji w schemacie ciała, kierunkach i w przestrzeni

 

III. W KARNAWALE SAME BALE

Cele ogólne:

 • bogacenie wiadomości i słownictwa dzieci na temat zwyczajów i tradycji związanych z nocą sylwestrową i karnawałem

 • utrwalenie poznanych pląsów i zabaw integracyjnych ze śpiewem

 • rozwijanie pamięci muzycznej i ruchowej, doskonalenie poczucia rytmu

 • doświadczanie przyjemnych doznań wynikających z udziału we wspólnych zabawach i tańcach

 • utrwalenie zasad obowiązujących podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami

 • umożliwienie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć i uczuć w różnych formach działalności twórczej i ruchowej z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu

 • rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i twórczej inwencji dzieci

 • stwarzanie okazji do odczuwania radości z podjętych działań

 
NASZE PIOSENKI, WIERSZE I ZABAWY ZE ŚPIEWEM

 

PORY ROKU”

Cztery pory ma rok cały,

każda inna, oczywiście.

Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,

lato w słońcu, jesień w liściach.

.

Ref: Wiosna, lato, jesień, zima,

cztery pory rok nasz ma,

każda różne zna zabawy,

każda w co innego gra!

 

Wiosna lubi rower, piłkę,

lato – łódki i skakanki,

jesień – rolki, hulajnogi,

zima – narty, łyżwy, sanki.

 

Ref: Wiosna…

 

Wiosna stawia babki z piasku,

lato kąpie się w basenie,

jesień spaceruje w lesie,

zima śnieg w bałwana zmienia.

 

Ref: Wiosna…

JADĄ SANIE”- piosenka do zabawy(utrwalenie)

Jadą, jadą sanie po śniegu bielutkim,

mrozik w nosy szczypie w kożuszku cieplutkim.

 

Ref.: Zimo nasza, zimo zła, jedziesz z nami, jedziesz w dal.

Zimo nasza, zimo zła, jedziesz z nami w dal.

Zima popatrzyła, śniegiem posypała,

Stawy zamroziła, drzewem kołysała.

 

Ref.: Zimo nasza, zimo zła, jedziesz z nami, jedziesz w dal.

Zimo nasza, zimo zła, jedziesz z nami w dal.

 

Chociaż zima mroźna, bardzo ją lubimy,

Białego bałwana razem ulepimy.

 

Ref.: Zimo nasza, zimo zła, jedziesz z nami, jedziesz w dal.

Zimo nasza, zimo zła, jedziesz z nami w dal.

 

DROGA BABCIU, DROGI DZIADKU”

Jest taka pani, piękna jak kwiat,

Ogromne serce dla wszystkich ma.

Bardzo ją kocham, ona mnie też,

Być blisko przy niej codziennie chcę.

 

Ref. Dziś wnuczka i wnuczek

Życzeń mają sto.

Żyj, babciu ma droga,

Żyj nam latek sto. (bis)

 

Gdy nie ma mamy, on zawsze jest,

Co mi dolega najlepiej wie.

Zawsze zaradzi, kiedy jest źle,

Być blisko przy nim codziennie chcę.

 

Ref. Dziś wnuczka i wnuczek

Życzeń mają sto.

Żyj, dziadziusiu drogi,

Żyj nam latek sto. (bis)

ŻYCZENIA”

Kochamy nasze Babcie

i Dziaków też kochamy,

w Dniu Babci i w Dniu Dziadka

życzenia Wam składamy.

Dziękujemy wam Dziadkowie,

To bardzo się chwali,

Żeście nam rodziców

Tak dobrze wychowali!

Bez was smutny byłby świat!

żyj nam Babciu,

żyj nam Dziadku

co najmniej dwieście lat!

 

BAL BALONIKÓW”

Był sobie raz balonik,

niebieski w kropki złote.

Nie umiał wcale latać,

choć wielką miał ochotę.

 

Aż przyszła noc gwiaździsta,

noc tańca i muzyki.

Tej nocy sam karnawał,

rozdawał baloniki.

 

Na złotych były nitkach,

na cienkich, srebrnych sznurkach.

Fruwały i tańczyły,

leciutko niczym piórka.

 

Już całe miasto tańczy,

walczyka w takt muzyki.

Wirują nad głowami,

wesołe baloniki.

 

KARNAWAŁ”

Już Karnawał włożył maskę,

Drzwi otworzył z hukiem, z trzaskiem!

Wpadł jak wicher do pokoju.

W czym?

W karnawałowym stroju!

- Cześć!

Przybiegłem w odwiedziny!

Mam wstążeczki i cekiny,

Nut wesołych dwie kieszenie

I do tańca ZAPROSZENIE!

 

 

 

 

STYCZNIOWE ZABAWY DLA DUŻYCH I MAŁYCH

W tym miesiącu proponujemy zabawy z kolorowymi balonami. Dzieci uwielbiają je i mogą się nimi bawić zarówno z rodzicami , jak i z rodzeństwem, dziadkami czy rówieśnikami. Odpowiednio wykorzystane stanowią prosty i niedrogi materiał, przy pomocy którego bawiąc się ze swoją pociechą, ćwiczymy różne umiejętności przydatne w osiągnięciu gotowości szkolnej.

 

 • JAKI JEST BALON?” - zabawa słowna

 

Wspólnie z dzieckiem nadmuchujemy kilka balonów różniących się kolorem, kształtem i wielkością. Rodzic wskazuje dowolny balon, a dziecko opisuje jego wygląd (np. okrągły, czerwony, mały - podłużny, żółty, duży itd.)

 

 • UPORZĄDKUJ BALONY” – zabawa klasyfikacyjna

 

Podobnie jak w poprzedniej zabawie przygotowujemy kilka balonów (można też wyciąć balony z kolorowego brystolu). Zadaniem dziecka, jest podzielenie balonów na grupy, które do siebie w jakiś sposób pasują. Staramy się , by dziecko samo próbowało odkryć występujące zależności (posegregowało balony ze względu na kolor, kształt lub wielkość). W razie potrzeby delikatnie naprowadzamy je na właściwy tok myślenia. Za każdym razem dziecko przelicza balony, porównuje, których jest więcej, mniej, tyle samo, po czym dodaje wszystkie, odkrywając przy okazji, że niezależnie od dokonanego podziału każdorazowo jest ich taka sama ilość.

 

 • KTÓRY BALON SCHOWAŁAM?” - zabawa wzrokowa, ćwiczenie koncentracji

 

Na dywanie umieszczamy sześć balonów w różnych kolorach. Dziecko określa kolor i miejsce kolejnych balonów. Na polecenie, zakrywa oczy. Rodzic chowa jeden balon. Dziecko odsłania oczy i mówi, który balon został schowany. Zabawę powtarzamy 3-4 razy. Odmianę stanowi zamiana miejsc dwóch balonów. Dziecko odgaduje których.

 

 • BALONOWE RYTMY” - zabawa słuchowo - rytmiczna

 

Dziecko i rodzic wkładają balony między nogi. Rodzic uderzając otwartymi dłońmi w balon wystukuje prosty (później bardziej złożony) rytm. Zadaniem dziecka jest zapamiętanie i powtórzenie usłyszanego rytmu. Zabawa jest trudniejsza, gdy dziecko siedzi tyłem do rodzica (musi się bardziej skoncentrować).

 

 • ELEKTRYCZNE BALONY” – zabawa badawcza

 

Polecamy, by dziecko spróbowało przykleić nadmuchany balon do ściany bez pomocy żadnego materiału, umożliwiającego wykonanie tego zadania (balon nie przyklei się). Następnie prosimy, by przez chwilę energicznie pocierało balonem o wełniany materiał i sprawdziło czy tym razem balon przyklei się do ściany (balon bez problemu utrzymuje się przy ścianie). W podobny sposób dziecko może sprawdzić, co stanie się z naszymi włosami lub drobnymi papierkami. Zachęcamy dziecko do wyjaśnienia zaobserwowanych doświadczeń i w ten prosty sposób przybliżamy mu zjawisko elektryzacji.

 

 • KUKIEŁKA Z BALONU” - zabawa rozwijająca sprawność manualną i twórczą

inwencję (plastyczną i słowną)

 

Z nadmuchanego balonu dziecko wykonuje „głowę" - rysuje buzię niezmywalnymi flamastrami, przykleja włosy, z pomocą rodzica przywiązuje kawałek miękkiej tkaniny lub dużą chustkę jako ubranie. Chwyta za supełek w balonie i kukiełka gotowa. Przy jej użyciu dziecko może zaprezentować przed najbliższymi ulubioną piosenkę, wierszyk czy wymyślone przez siebie przedstawienie.

 

 • SPRAWNY PRZEDSZKOLAK” - ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

 

Podrzucanie i chwytanie balonu, odbijanie - indywidualnie i w parach, podbijanie różnymi częściami ciała, podbijanie naprzemienne (np. raz prawą, raz lewą ręką, nogą, kolanem), skoki z balonem między nogami, skręty i skłony tułowia, celowanie do balonu zawieszonego na nitce papierowymi kulami, balonowa bitwa itp.

 

POCZYTAJ MI MAMO...

Chciałem wam powiedzieć” – opowiadanie D. Niewoli

- Jestem księżniczką – oznajmiła wszystkim Asia, która dumnie paradowała w długiej
sukni i koronie.

Patryk założył piracką czapkę i przepaskę na oko. Maciek był kowbojem. Nawet ja Nosalek, otrzymałem od przedszkolaków papierową kryzę i śmieszny kotylion. Jak karnawał, to karnawał! Serpentyny, baloniki, wesoła muzyka i pląsy. Natalka przechadzała się w szpiczastej czapce ozdobionej gwiazdkami i podobnej sukni. W ręku trzymała laseczkę.

- To czarodziejska różdżka. Jestem wróżką.

Mateusz uśmiechnął się i poprosił:

- Wyczaruj coś.

Dziewczynka machnęła laseczką.

- Nosalu, rozkazuję ci mówić!

- Przecież ja już od dawna to potrafię – burknąłem i ...wszystkie przedszkolaki otworzyły szeroko buzie ze zdziwienia.

- Proszę pani! Proszę Pani! – krzyczały. – Pajacyk umie mówić!

Pani stanęła jak wryta. Przyznam się, że ja też byłem ogromnie zdziwiony. Bo przecież dzieci pierwszy raz mnie usłyszały.

- Nie wiem, jak długo czar będzie działał – powiedziała wróżka Natalka.

- Różdżka ma już mało mocy.

- Zapytajmy więc Nosalka, czy lubi być z nami.

- Lubię, bardzo lubię! – krzyczałem. – Podoba mi się, gdy sobie pomagacie. Siedzę w kąciku i spoglądam na wasze zgodne zabawy. Ale marszczę nos, gdy czasem zapominacie o „przepraszam” i „dziękuję”.

Złości mnie, jeśli kogoś odtrącacie i nie chcecie się wspólnie bawić. I tupię nóżką, gdy... Nie mogłem dokończyć, bo czar przestał działać. Myślę jednak, że przedszkolaki znakomicie wiedzą, o czym jeszcze chciałem im powiedzieć.

 

WARTO PRZECZYTAĆ

Wyścig żabek”

 

Pewnego razu żabki zorganizowały sobie wyścigi. Celem było dotarcie dna szczyt wysokiej wieży.

Na miejscu znajdował się tłum widzów. Mnóstwo ludzi przybyło, żeby dopingować żabki.

I zaczął się wyścig.

Ponieważ widzowie nie wierzyli, że żabki są w stanie dotrzeć na szczyt wieży, powszechne były głosy:

- Jaka szkoda! Te żabki nigdy nie zdołają…

Nie będą w stanie…

I w efekcie żabki zaczęły powoli rezygnować.

Ale była wśród nich jedna, która się nie poddawała i uparcie wspinała do góry.

Tłum wciąż szemrał:

- Jaka szkoda! Nie uda im się. Biedaczki, nie są w stanie pokonać takiej wysokości…

Żabki, jedna za drugą, rezygnowały z wyścigu, oprócz jednej, która wytrwale kontynuowała wspinaczkę, coraz to pewniej pokonując kolejne odcinki. I to ona jako pierwsza dotarła do mety, tym samym wygrywając wyścig. Wszystkie pozostałe zrezygnowały.

Zgromadzeni widzowie byli ciekawi, jak to się stało? Kiedy zapytali żabkę- zwyciężczynię wyścigu, jak udało jej się tego dokonać, odkryli, że była ona głucha!

Są ludzie mający negatywny wpływ na innych, tacy, którzy potrafią niszczyć cudze marzenia i nadzieje.

Pamiętajmy, że nasze słowa mają często moc sprawczą. Dlatego zawsze uważajmy na to, co mówimy, i bądźmy pozytywnie nastawieni do innych.

Bądź „głuchy”, kiedy ktoś mówi, że nie uda ci się zrealizować swoich marzeń.

W trudnych chwilach słowo zachęty pomaga pokonać lęki i słabości, natomiast czyjeś powątpiewanie, brak wiary może nas zranić, zniechęcić i zniszczyć nasze marzenia.

Ostrożnie wypowiadajmy zatem swoje sądy o innych, aby ich nie skrzywdzić, nie sprawić im przykrości. Poznajmy najpierw fakty. Niech z naszych ust zawsze padają słowa otuchy. Wspierajmy tych wszystkich, którzy proszą i potrzebują naszej pomocy.