Przedszkole Nr 3

 ul. Baśniowa 1
 68-300 Lubsko

 tel. dyr. 68 4571875
 adm. 68 4571876
 Przedszkole Nr 3

 ul. Baśniowa 1
 68-300 Lubsko

 tel. dyr. 68 4571875
 adm. 68 4571876
 Przedszkole Nr 3

 ul. Baśniowa 1
 68-300 Lubsko

 tel. dyr. 68 4571875
 adm. 68 4571876

Ogólnopolska akcja MEN "Ćwiczyć każdy może"

Ogólnopolska Akcja MEN "Ćwiczyć każdy może"

 Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole włączyło się do Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł  "Przedszkole w Ruchu" przedszkolom, które podejmują działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

Ruch w przedszkolu

 • wychowanie fizyczne - zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (obszar nr 1). Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności przedszkolnej, które dowodzą, że aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne, napisanie dwóch scenariuszy zajęć aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);    

 • edukacja zdrowotna (obszar nr 3 ). Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego;

 • kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli (obszar nr 4). Zadanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: udział wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej.

 Ruch poza przedszkolem

 • zajęcia zorganizowane (obszar nr 6). Zadanie skierowane do przedszkoli współpracujących z placówkami wychowania poza przedszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi: zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia;

 • zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7). Zadanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania przedszkolnego  w celu zachęcenia wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty ( dokumentacja foto/wideo, opis );

 • aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8). Zadania dla nauczycieli edukacji przedszkolnej lub dyrektorów przedszkoli:  zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny wychowanków, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka.

 Jako przedszkole podejmujemy następujące działania na rzecz aktywności fizycznej

i promowania zdrowego stylu życia:

 1. Organizujemy ciekawe zabawy i zajęcia ruchowe.
 2. Prowadzimy zajęcia, które promują zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia .
 3. Organizujemy spotkania , w których najbliżsi członkowie rodziny aktywnie biorą udział: Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, spotkania integracyjne z rodzicami i dziećmi w godzinach popołudniowych
 4. Współpracujemy ze Szkołą Podstawową Nr 2 w Lubsku w ramach której organizujemy konkursy, zabawy ruchowe, spotkania mikołajkowe i okolicznościowe.
 5. Zapraszamy na spotkania z dziećmi ciekawych ludzi, którzy dzielą się swoimi pasjami i zainteresowaniami.
 6. Korzystamy z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku znajdujących się w sąsiedztwie przedszkola.
 7. Kształtujemy u dzieci i dorosłych postawy i wartości, które ułatwiają im dokonywanie wyborów mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia.
 8. Realizujemy działania profilaktyczne poprzez następujące moduły edukacji zdrowotnej:

1) Zdrowie, jako podstawowe pojęcie edukacji zdrowotnej:

 • utrwalenie zdrowych nawyków żywieniowych;
 • zdrowy styl życia.

2) Bezpieczeństwo w aspekcie fizycznym i psychicznym:

 • bezpieczeństwo w drodze ( wychowanie komunikacyjne);
 • unikanie zagrożeń;
 • adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych;
 • przemoc w rodzinie.

3) Higiena:

 • psychiczna – zachowania agresywne, konflikty, profilaktyka TV;
 • otoczenia – profilaktyka antynikotynowa;
 • fizyczna – profilaktyka próchnicy zębów;
 • wypoczynku.

4) Aktywność ruchowa z profilaktyką wad postawy:

 • gimnastyka korekcyjna ;
 • zajęcia i zabawy ruchowe.

9. Doskonalimy się i dokształcamy zawodowo w celu podniesienia jakości pracy przedszkola .

10. Uczestniczymy w ogólnopolskich programach profilaktycznych „ Czyste powietrze wokół nas” , „ Przyjaciele Zippiego”, „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „ Akademia Aquafresh”.

 

REALIZOWANE OBSZARY

Obszar 1

Zadanie 1.

W dniu 25.11.2013 r. ten wyjątkowy dzień przeprowadziliśmy na zasadzie zabaw ruchowych z maskotkami. Celami głównymi imprezy oprócz umożliwienia dzieciom przeżywania uroczystości przedszkolnej, i integracji dzieci był również rozwój sprawności psychomotorycznej dziecka, kształtowanie pozytywnego stosunku do aktywności ruchowej poprzez zabawę. Dzieci miały możliwość brania udziału w konkursach sprawnościowych, zabawach rytmiczno- ruchowych przy muzyce oraz wykonać porannej gimnastyki z przyniesionym misiem.

Zadanie 2.

W dniu 27.11.2013 grupa dzieci 5-letnich „ Pszczółek” odwiedziła salę gimnastyczną zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubsku . Zajęcia ruchowe oraz gry sportowe pod nazwą „ Gry i zabawy sportowe, nowe i zdrowe „poprowadził nauczyciel wychowania fizycznego- tata naszego byłego wychowanka. Celem głównym zajęć był rozwój sprawności psychomotorycznej dzieci, kształtowanie pozytywnego stosunku do aktywności ruchowej, wdrażanie postaw „ fair play”, zwiększanie wydolności fizycznej oraz doskonalenie umiejętności działania w zespole.

Zadanie 3.

W dniu 06.12.2013 odbyła się ogólnoprzedszkolna impreza mikołajkowa. Stała się ona okazją do przeprowadzenia zabaw ruchowych tematycznie związanych z Mikołajem.

Celem ogólnym imprezy było integracja dzieci ze wszystkich grup wiekowych, nawiązanie pozytywnych relacji między dziećmi, wyzwalanie swobodnej ekspresji ruchowej, doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z rówieśnikami, usprawnianie narządów ruchu.

Ciekawe zabawy ruchowe przeplatane były zabawami z Elfem – pomocnikiem Mikołaja oraz poszukiwaniem prezentów.

Obszar 3

Zadanie 1.

W celu propagowania wśród dzieci zdrowego stylu życia grupę dzieci 6-letnich „ Muminki” w dniu 21.11.2013 odwiedziła pielęgniarka. Zajęcie przebiegało pod hasłem „ Ruch to zdrowie- pielęgniarka ci to powie”. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się , jaki wpływ na zdrowie ma aktywność fizyczna, poznały zawód pielęgniarki i jej ubiór, poszerzyły wiedzę na temat zdrowego żywienia, aktywności fizycznej oraz jak należy się zachowywać, aby być zdrowym.

Zadanie 2.

Na spotkanie z Mikołajem” – turniej sportowy w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubsku.

W turnieju udział wzięły dzieci 5,6-letnie. Prowadzącymi turniej byli nauczyciele klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubsku, uczniowie wspomagający przebieg zabaw ( byli wychowankowie przedszkola) oraz nauczyciele grup uczestniczących.

Celami turnieju był rozwój sprawności psychomotorycznej dzieci, kształtowanie umiejętności wykorzystywania indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności rekreacyjno- sportowej, polepszanie sprawności fizycznej i dobrego samopoczucia, wdrażanie postawy „ fair play”, doskonalenie umiejętności współdziałania podczas gier i zabaw , wyzwalanie ducha „ zdrowej” rywalizacji, nabywanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu, integrowanie grup dzieci w toku wspólnych zabaw i działań.

Obszar 4

Jeden nauczyciel ma ukończone studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych technik promocji zdrowia i korekcji wad postawy i posiada uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej .

W czasie trwania akcji „ Ćwiczyć każdy może „ dwóch nauczycieli ukończyło kurs doskonalący Doskonalenie sprawności fizycznej dziecka poprzez atrakcyjne gry i zabawy ruchowe . Kurs pogłębił wiedzę na temat zabaw i gier ruchowych oraz ich wpływie na rozwój dziecka.

Obszar 7

Zadanie 1.

W celu rozwijania zainteresowań dzieci oraz dbając o ich wszechstronny rozwój w dniu 18.10.2013 w grupie dzieci 4-letnich odbyło się spotkanie z zawodnikiem klubu Oyama Karate w Lubsku , posiadaczem 1 Kyu, zwycięzcą Pucharu Europy oraz pięciokrotnym Mistrzem Polski. Pan Dawid jest wujkiem Neli, która uczęszcza do grupy Puchatków.

Podczas spotkania dzieci dowiedziały się , że karate to japońska sztuka walki, jak wygląda zawodnik i jego ubiór. Ponadto zapoznały się z niektórymi zasadami zachowania się podczas treningu. Liczyły po japońsku i ćwiczyły , jak zawodnicy karate. Ponadto oglądały puchary i medale przyniesione przez gościa.

Obszar 8

Zadanie 1.

Spotkanie integracyjne z dziećmi i rodzicami.

W ramach współpracy z rodzicami tradycją przedszkola jest organizowanie spotkań integracyjnych, które są jednocześnie warsztatami przybliżającymi rodzicom sposoby spędzania wolnego czasu z dzieckiem. Spotkania te odbywają się w godzinach popołudniowych. Mogą w nich uczestniczyć wszyscy członkowie rodziny tzn. również rodzeństwo dziecka.

W dniu 07.10.2013 w grupie dzieci 6-letnich „ Muminki” odbyło się spotkanie pod hasłem „ Teatr ruchu i tańca” Współprowadzącym spotkanie był instruktor teatralny z Lubskiego Domu Kultury. Celem spotkania było rozwijanie zainteresowań dzieci teatrem, poznawanie sposobów wyrażania emocji i współdziałania w grupie , wyrażanie ruchem różnych treści, doskonalenie sprawności ruchowej i koordynacji ruchowo- słuchowej, odczuwanie radości ze wspólnej zabawy . Oczywiście uwieńczeniem spotkania było pieczenie kiełbasek w ogrodzie przedszkolnym.

Zadanie 2.

Spotkanie integracyjne z dziećmi i rodzicami.

W dniu 09.10.2013 w grupie dzieci 4-letnich „ Puchatki” odbyło się spotkanie integracyjne pod hasłem „ Bawimy się przy ognisku”. Celem spotkania między innymi było zapoznanie rodziców z zabawami ruchowymi, które można wykorzystać również podczas zabaw z dzieckiem w domu, wyzwalanie swobodnej ekspresji ruchowej rodziców i dzieci, zachęcenie rodziców do współdziałania z dziećmi podczas zabaw ruchowych, przybliżenie rodzicom sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu.

Zadanie 3.

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

W dniu 21.01.2014 w grupie dzieci 3-letnich „ Krasnoludki” odbyła się uroczystość z okazji Dnia babci i Dziadka.

Stała się ona jednocześnie okazją do przybliżenia członkom rodziny dziecka efektów pracy przedszkola, jak również sposobów pracy z dziećmi najmłodszymi. Po części oficjalnej nauczyciel grupy zachęcił seniorów do wspólnych zabaw dla dużych i małych. Był tor przeszkód i zabawy ruchowe z chustą animacyjną.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Spotkanie integracyjne "Muminki" - obszar 8

Ognisko "Puchatki" - obszar 8

Pielęgniarka u "Mumników" - obszar 3

Zawodnik Oyama Karate - obszar 7

Zajęcia sportowe w SP 2 - obszar 1

Dzień Pluszowego Misia - obszar 1

Mikołajki - obszar 1

Turniej mikołajkowy w SP 2 - obszar 3

Dzień Babci i Dziadka - obszar 8